Lier

Opgericht maandag 12 juni 1961
Club 12587 - District 2140 - Nummer charter 0

Rotary Club Lier werd opgericht in 1961 en telt momenteel 35- tal leden . Zij zijn actief in uiteenlopende beroepen(industrie,onderwijs, bankwezen, verzekeringen, handel, vrije beroepen en diverse diensten) en delen dezelfde sociale bekommernis .Het dynamisme van Rotary Club Lier is het resultaat van de echte

vriendschap tussen de leden ,een groep mensen van goede wil, die hun krachten,kennis en vaardigheden bundelenom, los van iedere filosofische of politieke overtuiging, hun steentje bij te dragen tot een algemene of bijzondere lotsverbetering van de Lierse maatsqchappij .

Elkaar leren kennen, leren waarderen en samenwerken voor het welzijn van iedereeen, zijn de doelstellingen van Rotary club Lier . Hierbij staat het streven naar een hoog ethisch gedrag, zowel in de beroeps-als in de privé-sfeer, centraal .

Rotary Lier heeft sterke banden met haar zustereclubs in Roosendaal,Menden, Westcliff en Douai .

Sinds haar oprichting in 1961 heeft Rotary Club Lier talrijke initiatieven genomen om het lot van de mindervalide en/of minder bedeelden in onze omgeving te verzachten .

 

Leden

Actieve leden 34
- Mannen 30
- Dames 4
Paul Harris Fellow 15
Gasten 0
Ereleden 1
Andere contacten 0

Adres

Advocatenkantoor Mattijs, Voet & Co

Donk 54
2500 Lier
België

Contacten

Contact clubs

Bevriende clubs

  • Rc Westcliff-on-Sea

    Verenigd Koninkrijk

  • Rc Menden

  • Rc Roosendaal

  • Rc Douai-Sud